Khandesh College Education Society's
Orion English Medium State Board School
  Bahanai Vidyangan M.J. College Campus Prabhat Colony area Jalgaon
  kcesoemstate@gmail.com     (+91) 257 2226443, 2236445
>

Managing  Council


Avatar

Shri Nandkumar Gopal Bendale

President

Avatar

Adv. Prakash B. Patil

Vice President

Avatar

Adv. Pramod Ninu Patil

Secretary

Avatar

Shri Dnyandeo Totaram Patil

Treasurer

Avatar

Adv. Pravinchandra Eknath Jangale

Joint Secretary

Avatar

Dr. Harshwardhan Arvind Jawale

Member

Avatar

Shri. Bharat Dattatray Amalkar

Member

Avatar

Shri. Sanjay Yashwant Prabhudesai

Member

Avatar

Shri. Bhalchandra Prabhakar Patil

Member

Avatar

Shri. Rupesh Suresh Chirmade

Member

Avatar

Sau. Shilpa Kiran Bendale

Member

Avatar

Dr. Ashok Ramchandra Rane

Member

Avatar

Shri Shrikant Sitaram Maniyar

Member

Avatar

Dr. Sanjay Narayan Bharambe

Ex.Officio Member

Scroll To Top